โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร

หมู่ที่ 6 บ้านปากทางมะรุ่ย ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180

(Reading Test : RT)

วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อตรวจสอบความสามารถพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน ในด้านการอ่านและการเขียน โดยมี นายภิรมย์ อิสโร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจนักเรียน
cr. งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร

บทความล่าสุด