โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร

หมู่ที่ 6 บ้านปากทางมะรุ่ย ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180

เข้าแนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 13 กันยายน 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครูโรงเรียนทับปุดวิทยา เข้าแนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
cr. งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร

บทความล่าสุด