โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร

หมู่ที่ 6 บ้านปากทางมะรุ่ย ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180

จัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร จัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 กิจกรรมทำเทียนจากสีธรรมชาติ โดยมี นายสุขคิด กล้าการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน
cr. งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร

บทความล่าสุด