โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร

หมู่ที่ 6 บ้านปากทางมะรุ่ย ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180

จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ของลูกเสือ- เนตรนารี สำรองและสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 125 คน ผู้บังคับบัญชา จำนวน 13 คน ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร โดยมี นายกิตติพงษ์ พลภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร เป็นผู้อำนวยการค่าย ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากโรงเรียน วัดนิโครธาราม และโรงเรียนมารีรัก พังงา และได้รับเกียรติจาก นายมนตรี พลันการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย เป็นประธานในพิธีรอบกองไฟ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอทับปุด ร่วมเป็นเกียรติ
cr. งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร

บทความล่าสุด