โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร

หมู่ที่ 6 บ้านปากทางมะรุ่ย ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 2108181
อนุบาล 367131
รวม อนุบาล1615312
ประถมศึกษาปีที่ 1107171
ประถมศึกษาปีที่ 289171
ประถมศึกษาปีที่ 31210221
ประถมศึกษาปีที่ 4128201
ประถมศึกษาปีที่ 5149231
ประถมศึกษาปีที่ 61610261
รวมประถม72531256
รวมทั้งหมด88861568

บทความล่าสุด